real estate menu left
real estate menu right
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Home Safety policy กฎข้อบังคับความปลอดภัยในการทํางาน

กฎข้อบังคับความปลอดภัยในการทํางาน

 1. ผู้ปฎิบัติงานทุกคน ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยและสายรัดคาง  พร้อมแว่นตานิรภัยตลอดเวลาเมื่อเข้าเขตพื้นที่การทํางาน
 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายบังคับต่างๆ ในเขตงานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งติด บัตรพนักงานที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายเมื่อเข้าทํางานตามหน่วยงาน
 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ดื่มสุรา หรืออยู่ภายใต้สิ่งอิทธิพลสิ่งมึนเมา ขณะปฏิบัติงาน
 4. ห้ามหยอกล้อเล่นกัน ขณะทํางาน โดยเด็ดขาด
 5. การสูบบุหรี่ กระทําได้ในสถานที่ จัดไว้ให้ และเป็นสถานที่ได้รับ อนุญาตให้สูบเท่านั้น
 6. เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานต้องเรียบร้อยรัดกุม ห้ามถอดเสื้อ หรือ สวมกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ หรือไม่สวมรองเท้า เข้าบริเวณงาน
 7. ผู้ปฏิบัติงาน ตัดโลหะ เชื่อม เจียรโลหะ จะต้องสวมอุปกรณ์ หน้ากากหรือแว่นตาป้องกันสะเก็ดลูกไฟทุกครั้ง สําหรับงานเชื่อมบนที่สูง จะต้องมีถาด รองลูกไฟที่เกิดจากการเชื่อมและต้องมี ถังดับเพลิง STAND BY ขณะทํางานเชื่อมทุกครั้ง
 8. เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า หินเจียร อุปกรณ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตลอดจนสายต่อพวง ปลั๊ก จะต้องมีการตรวจสภาพเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจการรั่วของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน
 9. การทํางานบนที่สูง เกินกว่า 3 เมตร จะต้องใช้เข็มขัด SAFETY BELT คล้องยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงทุกครั้ง
 10. ห้ามเข้าไปทํางานในพื้นที่เขตหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต เช่น สถานกักเก็บแก๊สไวไฟ หรือเก็บสารเคมีอันตราย สถานที่ผลิตและกักเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสถานที่อับอากาศ ซึ่งมีปริมาณออกซิเจน ตํ่ากว่า 21 เปอร์เซ็นต์
 11. การปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากจะต้องสวมหน้ากากกันฝุ่น
 12. เมื่อเกิดการบาดเจ็บ (ไม่ว่าเล็กน้อยหรือรุนแรง) ให้ รีบปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบสวน อุบัติเหตุโดย จป. หรือผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง
 13. ขณะปฏิบัติงาน ในบริเวณที่ มีเสียงดัง เกินกว่า 90 เดซิเบล จะต้องสวมเครื่อง ป้องกันหู เช่น EAR PLUG, EAR MUFFS
 14. การขับขี่ยานพาหนะ ในพื้นที่ ของหน่วยงาน ความเร็วจะต้องไม่เกิน 20 กม./ชม.
 15. ห้ามเล่นการพนัน หรือทําร้ายร่างกายผู้อื่น ในหน่วยงาน
 16. ห้ามนําอาวุธ หรือยาเสพติดผิดกฏหมาย เข้ามาในหน่วยงาน หรือบ้านของบริษัทฯ ที่จัดไว้ให้พักโดยเด็ดขาด
 17. การลักทรัพย์สินบริษัทผู้ว่าจ้าง รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนทรัพย์สินของผู้ร่วมงาน ถ้าหากถูกจับกุมหรือมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ลักทรัพย์ จะต้อง ถูกส่งดําเนินคดี ตามกฏหมาย และต้องพ้นจาก สภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
 

 


Siam Denki Engineering Co., Ltd.
62 Soi Sukhumvit 62 Yak 5, Sukhumvit Rd., Kwaeng Bangjak
Khet Prakhanong Bangkok 10260 Thailand
Tel. 66 ( 0 ) 2331-3987, 2331-4822, 2332-2650
Fax. 66 ( 0 ) 2331-6774